Instemmingsverklaring

Instemmingsverklaring voor het toezenden van productnieuws en gerelateerde marketing activiteiten via de Phonak Club


Door te kiezen voor ‘Akkoord en verzenden’ stemt u erin toe dat Sonova, waar Phonak onderdeel van uitmaakt, u mag informeren over haar activiteiten en nieuws:

  1. Sonova Nederland B.V., met haar kantoor te Vianen, Laanakkerweg 4, 4131 PA, onderdeel van de Sonova groep, een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling en productie van hoortoestellen en cochleaire implantaten, en/of één van de andere ondernemingen in de Sonova groep, zullen uw persoonsgegevens verwerken zoals in deze instemmingsverklaring beschreven. “Persoonsgegeven” betekent: informatie die u als persoon kan identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Uw persoonsgegevens kunnen intern gedeeld worden met ondernemingen die onderdeel zijn van de Sonova groep in verschillende delen van de wereld. Phonak zal uw persoonsgegevens alleen verwerken in lijn met de Europese regels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse implementaties daarvan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Ondernemingen binnen de Sonova groep, maar buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen ook gebonden zijn aan de AVG door contractuele verplichtingen. De contracten die de verwerking van uw persoonsgegevens door andere ondernemingen binnen de Sonova groep beheersen zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Entiteiten buiten de EER en die geen onderdeel zijn van de Sonova groep zullen door bewerkersovereenkomsten gehouden zijn aan de AVG.
  3. Phonak en eventuele dochterondernemingen binnen de Sonova groep zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om te voldoen aan uw verzoek om informatie over marketing activiteiten/ documentatie te ontvangen over producten en diensten van Phonak die relevant voor u zijn. Dit kan ook uitnodigingen voor demonstratie middagen en verzoek tot deelname aan enquêtes ter verbetering van onze producten of diensten omvatten.
  4. Uw persoonsgegevens zullen bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met deze instemmingsverklaring. U kunt altijd uw instemming intrekken door Phonak hiervan te informeren.
  5. U heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens die Phonak van u heeft, en om deze aan te passen. U heeft het recht om Phonak beperkingen op te leggen in de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phonak, en u kunt een uittreksel met uw gegevens krijgen, indien dit technisch haalbaar is. Indien u informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken van Sonova op privacy@sonova.com. Klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrijblijvend Lyric uitproberen

Nu aanvragen