Instemmingsformulier voor het ontvangen van marketing materialen

Nederland – Eindgebruiker

Geachte klant,
Graag verzoeken wij om uw toestemming voor het volgende:

  1. Phonak, een merk van Sonova Nederland B.V., met haar kantoor te Vianen, Laanakkerweg 4, 4131 PA, onderdeel van de Sonova groep, een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling en productie van hoortoestellen en cochleaire implantaten, en/of één van de andere ondernemingen in de Sonova groep, zullen uw persoonsgegevens verwerken zoals in dit formulier beschreven. “Persoonsgegeven” betekent: informatie die u als persoon kan identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Uw persoonsgegevens zullen gedeeld worden met ondernemingen onderdeel van de Sonova groep in verschillende delen van de wereld, en met onze Gecertificeerde Lyric Partners. Phonak zal uw persoonsgegevens alleen verwerken in lijn met de Europese regels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse implementaties daarvan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Ondernemingen binnen de Sonova groep, maar buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen ook gebonden zijn aan de AVG door contractuele verplichtingen. De contracten die de verwerking van uw persoonsgegevens door andere ondernemingen binnen de Sonova groep beheersen zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Entiteiten buiten de EER en die geen onderdeel zijn van de Sonova groep zullen door bewerkersovereenkomsten gehouden zijn aan de AVG.
  3. De Gecertificeerde Lyric Partners, Phonak en eventueel andere ondernemingen binnen de Sonova groep zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om te voldoen aan uw verzoek om marketing materialen te ontvangen over producten en diensten van Phonak. De Lyric Partners kunnen u contacteren om verdere informatie te verstrekken en/of het inplannen van een afspraak.
  4. Uw persoonsgegevens zullen bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met dit instemmingsformulier. U kunt altijd uw instemming intrekken door Phonak hiervan te informeren.
  5. U heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens die Phonak of haar Lyric Partner van u heeft, en om deze aan te passen. U heeft het recht om Phonak of haar Lyric Partner beperkingen op te leggen in de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phonak, en u kunt een uittreksel met uw gegevens krijgen, indien dit technisch haalbaar is. Indien u informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken van Sonova op privacy@sonova.com. Klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.